(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2021 nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”.

Kế hoạch cũng nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị để tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; góp phần thúc đẩy đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.

NDHĐến cuối tháng2/2021đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.327.043
Đang truy cập : 20
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn