(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM nhằm triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU của Thành ủy TPHCM; tham mưu cho các cấp có thẩm quyền kịp thời đưa các quy định trên vào thực thi hiệu quả, góp phần phát triển TPHCM nhanh và bền vững.

Kế hoạch cũng nhằm xác định nội dung từng công việc thực hiện, phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân; UBND TPHCM triển khai có chất lượng, tạo sự đồng thuận của xã hội, đảm bảo tiến độ đề ra.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

NDHĐến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.494.076
Đang truy cập : 113
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn