(Website Văn phòng) – UBND TP đã cho phép cho Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” trên địa bàn TP vào tháng 5 hàng năm, từ năm 2021.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”; hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Tháng Nhân đạo năm 2021; tổ chức buổi Lễ phát động gắn với vận động nguồn lực đóng góp Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ TPHMC để chăm lo các cơ sở xã hội, người nghèo, người yếu thế trong xã hội, nạn nhân chất độc da cam; tổ chức chiến dịch, lễ hội vận động hiến máu trong tháng này, cũng như đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác nhân đạo xã hội gắn với công tác tuyên dương, tôn vinh điển hình trên địa bàn TPHCM.

HTNDĐến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.493.553
Đang truy cập : 156
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn