(Website Văn phòng) – Trung tâm Công báo thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 như sau:

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí tuyển dụng

Nam

Nữ

01

Đại Phi Yến

 

27/3/1979

Kế toán viên

Xem Thông báo tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.494.270
Đang truy cập : 99
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn