(Website Văn phòng) – Trung tâm Công báo TP thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào vị trí chuyên môn Kế toán.

Xem thông báo tuyển dụng tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.422
Đang truy cập : 104
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn