(Website Văn phòng) -  UBND TPHCM vừa ban hành 2 quyết định về việc thu hút, tuyển chọn nhân tài ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Theo đó, Quyết định ban hành “Kế hoạch thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của TPHCM năm 2021” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao của TP; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, góp phần kết nối và tăng cường năng lực hội nhập, nâng cao năng lực, tiêu chuẩn văn hóa, nghệ thuật – thể dục - thể thao của Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu thu hút người có tài năng đặc biệt ở 6 vị trí. Trong đó, 2 vị trí ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật là 1 Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và 1 Chỉ huy dàn dựng nhạc kịch; 4 vị trí ở lĩnh vực thể dục, thể thao gồm 3 vị trí huấn luyện viên tài năng (các môn chạy ngắn, nhảy xa - nhảy 3 bước, ném - đẩy) và 1 vị trí vận động viên tài năng (môn điền kinh).

Quyết định về “Quy trình thu hút, tuyển chọn người có tài năng đặc biệt lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao tại TPHCM giai đoạn 2020 - 2022” dành cho Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, các thành viên Hội đồng thu hút, tuyển chọn nhân tài lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao. Tiêu chuẩn người có tài năng đặc biệt là những người có đủ năng lực, sức khỏe và tinh thần phù hợp yêu cầu nghề nghiệp; có phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến; có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật – thể dục, thể thao; có khả năng lao động sáng tạo rất cao; đã đạt nhiều thành tích hoặc khả năng hoàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội và rất ít người có thể thực hiện được; có uy tín cao được công nhận.

Người tham gia ứng tuyển gửi hồ sơ thông tin cá nhân, các tài liệu chứng minh năng lực, thành tích đặc biệt về Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM hoặc địa chỉ email thuhuttainangdacbiet.svhtt@tphcm.gov.vn.

Theo https://www.hcmcpv.org.vnĐến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.689.572
Đang truy cập : 22
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn