(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng UBND TP năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng UBND TP năm 2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Văn phòng và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng UBND TP năm 2021, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy dân chủ cơ sở, thảo luận, góp ý những mặt làm được và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong năm 2021; vận động cán bộ, công chức, viên chức xây dựng các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng, nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Hội nghị dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/1/2022 (thứ Sáu) tại Phòng họp số 6, địa chỉ số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

NDHĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.379
Đang truy cập : 29
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn