(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại TPHCM.

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn biến thể xâm nhập; đồng thời phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến thể Omicron tại TP; chuẩn bị sẵn sàng các phương án kiểm soát, can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế - xã hội nếu xuất hiện biến thể nguy hiểm tại TP.

Kế hoạch đã đề ra các giải pháp: tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại TP; tăng cường cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể Omicron để có đánh giá đúng mức về sự nguy hiểm; chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả; triển khai đầy đủ, kịp thời việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế; kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm dịch từ cấp TP đến cấp huyện và cấp xã; ứng phó linh hoạt tùy thuộc theo cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra; tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các Trạm Y tế lưu động; tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 ở cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động khi có yêu cầu.

NTCN.          Đến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.363
Đang truy cập : 13
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn