(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi đua 90 ngày phòng, chống Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng UBND TP nhằm tập trung các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND TP và Chương trình công tác năm của Văn phòng.

Kế hoạch cũng nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt chuyên môn, vừa phòng chống dịch Covid-19 tại Văn phòng, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo chất lượng tham mưu, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Văn phòng; phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong cơ quan.

MCNTĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.855
Đang truy cập : 36
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn