(Website Văn phòng) – UBND TP vừa có Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, UBND TP thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 8/11/2021 như sau:

-Đối với TPHCM: cấp độ 2.

-Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức: đạt cấp độ 1 có 13/22 địa phương; đạt cấp độ 2 có 7/22 địa phương; đạt cấp độ 3 có 2/22 địa phương.

-Đối với cấp phường, xã, thị trấn: đạt cấp độ 1 có 197/312 địa phương; đạt cấp độ 2 có 102/312 địa phương; đạt cấp độ 3 có 12/312 địa phương; đạt cấp độ 4 có 1/312 địa phương.

Xem nội dung Thông báo tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.975
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn