(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc năm 2021.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân TP những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ TP trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về việc đọc; phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP; giới thiệu giải pháp, công nghệ hiện đại phục vụ cho nhu cầu đọc; tạo môi trường văn hóa lành mạnh, sân chơi bổ ích để chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Hi Văn.          Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.968
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn