(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Logistics TPHCM được Đại hội thành lập của Hội thông qua ngày 30/9/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2021.

Xem nội dung của quyết định tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.862
Đang truy cập : 35
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn