(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập của TPHCM, góp phần quảng bá các thế mạnh của TP, thu hút các nguồn lực để TP phát triển nhanh và bền vững ngang tầm trong khu vực, nhất là giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau khi kiểm soát được dịch bệnh Covid-19; tăng cường nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin diễn biến các thể chế, điều ước quốc tế Việt Nam tham gia; chú trọng tuyên truyền các cơ hội, thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để tạo sự thống nhất chung về nhận thức và hành động trong quá trình hội nhập; giúp doanh nghiệp tận dụng các ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do đạt được trong quá trình đàm phán, đảm bảo hiệu quả thiết thực của hội nhập.

NTCN.Đến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.355
Đang truy cập : 5
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn