(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa có hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng thực hiện phương thức làm việc phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng.

Theo đó, căn cứ cấp độ dịch tại TPHCM được công bố trên Cổng thông tin Covid-19 TPHCM để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung tuyền truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; bố trí dụng cụ y tế và các vật dụng cần thiết để thực hiện tốt các biện pháp 5K.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bố trí làm việc phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm 2 mũi vắc xin hoặc người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; thực hiện nghiêm biện pháp 5K; chấp hành việc thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 định kỳ theo hướng dẫn của Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Văn phòng.

Ngoài ra, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo cấp độ dịch như sau:

- TPHCM ở cấp độ dịch là cấp 1 nguy cơ thấp và cấp 2 nguy cơ trung bình, các phòng, ban, đơn vị bố trí 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp.

- TPHCM ở cấp độ dịch là cấp 3 nguy cơ cao, các phòng, ban, đơn vị bố trí tối đa 2/3 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đơn vị (trừ lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19) làm việc trực tiếp.

- TPHCM ở cấp độ dịch là cấp 4 nguy cơ rất cao, các phòng, ban, đơn vị bố trí tối đa 1/2 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc đơn vị (trừ lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19) làm việc trực tiếp.

- Trường hợp TPHCM cấp độ dịch ở mức 3, mức 4, cán bộ, công chức, viên chức không đến cơ quan thì làm việc trực tuyên tại nhà hoặc theo phân công của lãnh đạo phụ trách.

- Trong trường hợp các đơn vị có ca F0, F1 thực hiện cách ly y tế và các biện pháp điều trị chăm sóc y tế theo quy định.

NTCN.          Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.928
Đang truy cập : 34
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn