(Website Văn phòng) – UBND TP vừa có Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Theo đó, UBND TP thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 12/11/2021 như sau:

- Đối với TPHCM: cấp độ 2.

- Đối với cấp quận, huyện, TP Thủ Đức: đạt cấp độ 1 có 10/22 địa phương; đạt cấp độ 2 có 11/22 địa phương; đạt cấp độ 3 có 1/22 địa phương.

- Đối với cấp phường, xã, thị trấn: đạt cấp độ 1 có 161/312 địa phương; đạt cấp độ 2 có 146/312 địa phương; đạt cấp độ 3 có 5/312 địa phương.

Xem nội dung Thông báo tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.799
Đang truy cập : 107
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn