(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 84 cá nhân tại Văn phòng UBND TP vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Xem Quyết định và danh sách tại đây

HTNDĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.962
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn