(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022.

Kế hoạch nhằm phấn đấu xây dựng cơ quan Văn phòng UBND TP đạt danh hiệu “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự” tại địa phương.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2021 đến 01/12/2022.

NTCN.          Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.944
Đang truy cập : 37
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn