(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TPHCM nhằm chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; từng bước xây dựng TPHCM có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 7/10/2021.

Xem Quyết định tại đây

NDHĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.474.266
Đang truy cập : 61
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn