TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Ba,

20/7/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

2

Thứ Ba,

27/7/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

3

Thứ Sáu,

20/8/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

4

Thứ Sáu,

27/8/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

5

Thứ Ba,

21/9/2021

Chủ tịch UBND Thành phố

Nguyễn Thành Phong

UBND Thành phố

6

Thứ Ba,

28/9/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố Liên kết website
8.475.210
Đang truy cập : 78
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn