TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Tư,

20/10/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

2

Thứ Tư,

27/10/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

3

Thứ Ba,

23/11/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

4

Thứ Ba,

30/11/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố

5

Thứ Ba,

21/12/2021

Chủ tịch UBND Thành phố

Phan Văn Mãi

UBND Thành phố

6

Thứ Ba,

28/12/2021

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Lê Hòa Bình

Trụ sở Ban Tiếp công dân

Thành phố Liên kết website
6.989.676
Đang truy cập : 79
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn