(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND TP.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND TP gồm 19 thành viên, do ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng là Chủ tịch Hội đồng.

Đồng thời phân công bà Trương Thị Ngọc Yến, công chức Phòng Hành chính – Tổ chức là Thư ký Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2021.

Toàn văn Quyết định xem tại đây

Tố DungTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
  Đến cuối tháng7/2021đã giải quyết
  98,7%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  4.679.056
  Đang truy cập : 61
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn