(Website Văn phòng) – UBND TP vừa chỉ đạo về tiến độ tổ chức hoạt động TP Thủ Đức thuộc TPHCM nhằm đảm bảo tính kế thừa và hoạt động ổn định của bộ máy, không gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức cần ban hành quyết định phân công tạm thời Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức phụ trách theo lĩnh vực và địa bàn trên 3 khu vực (khu vực 1: địa bàn quận 2 cũ; khu vực 2: địa bàn quận 9 cũ; khu vực 3: địa bàn quận Thủ Đức cũ); thành lập và bổ nhiệm nhân sự các phòng, ban chuyên môn; chỉ đạo các trưởng phòng, ban chuyên môn phân công cấp phó theo lĩnh vực và địa bàn 3 khu vực như trên; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của UBND TP Thủ Đức và của từng phòng, ban chuyên môn chậm nhất vào ngày 29/1/2021.

TP Thủ Đức xây dựng quy trình xử lý công việc đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian xử lý đúng quy định của pháp luật; nâng cấp, hiệu chỉnh các phần mềm quản lý nhằm kết nối chặt chẽ và thống nhất; sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ hiện có hoạt động ổn định, thông suốt, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đúng quy định của pháp luật, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức tổ chức công khai tại trụ sở cơ quan hành chính, bản tin, trang thông tin điện tử... và cử cán bộ, công chức tiếp công dân, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các đơn vị hành chính mới; nhu cầu chuyển đổi giấy tờ và thực hiện các yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời UBND TP chỉ đạo tạm dừng các hoạt động cưỡng chế hành chính, cưỡng chế thi hành án trên địa bàn TP Thủ Đức từ nay đến Tết âm lịch để đảm bảo người dân ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết.

NTCN.  Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.702.900
Đang truy cập : 56
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn