(Website Văn phòng) – Sáng 14/1, Văn phòng UBND TP tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, lãnh đạo Văn phòng UBND TP cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND TP và các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Văn phòng UBND TP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, giúp UBND TP tổ chức các hoạt động chung của TP; tham mưu giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện cho hoạt động của UBND TP, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020.

Văn phòng UBND TP đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP, UBND TP; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và tăng cường phối hợp trong công tác Văn phòng, nhằm thực hiện tốt chức năng của cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy, HĐND và UBND TP.

Lãnh đạo Văn phòng được bổ sung, đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng và chỉ đạo của Thường trực UBND TP; phát huy vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Thường trực UBND TP, rút ngắn thời gian hội họp không cần thiết. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu tham mưu, tổng hợp.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết, năm 2021, Văn phòng UBND TP đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu - tổng hợp, giúp Thường trực UBND TP thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại TP, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP, đặc biệt là Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp; hoàn thành đúng tiến độ 100% các nội dung công tác được Thường trực UBND TP giao gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn phòng UBND TP tăng cường phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các sở ban ngành, UBND các quận huyện, các tổ chức có liên quan trong công tác tham mưu; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị 11, 19, 23 của Thành ủy TPHCM.

Văn phòng UBND TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng điện tử hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ tiến tới Văn phòng không giấy; đẩy mạnh công tác phát hành các loại văn bản qua hệ thống mạng, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả mọi hành vi tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Triển khai Quy chế hoạt động theo cơ chế mới, qua đó lãnh đạo cán bộ, công chức nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp theo nhiệm vụ được phân công, đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định nội dung, hạn chế sai sót, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP; tiếp tục sắp xếp và kiện toàn bộ máy tổ chức Văn phòng, kiện toàn nhân sự cấp phòng theo hướng tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đánh giá, trong bối cảnh năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, TP đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Đây là thành quả chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân TP, trong đó có phần đóng góp của Văn phòng UBND TP. Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Văn phòng trong năm 2020.

Để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đề nghị Văn phòng UBND TP tổ chức quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đặc biệt là những vấn đề mới để nắm chắc và chuyển tải thành những nhiệm vụ cụ thể; quán triệt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” để tham mưu cho UBND TP và chia sẻ cho cơ sở để triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng yêu cầu Văn phòng kiện toàn các mô hình, tổ chức đã hình thành trước đây, đánh giá hiệu quả và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế; rà soát, đánh giá những chỉ đạo của UBND TP về cải cách hành chính được triển khai tại Văn phòng như Tổ công tác của Chủ tịch, quy trình liên thông giữa các sở ngành, phòng họp không giấy,…; khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Văn phòng; các chuyên viên cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu theo hướng theo dõi, nắm bắt sát công việc để tham mưu hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng đã phát động phong trào thi đua năm 2021; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Dịp này, một cá nhân thuộc Văn phòng đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác; một cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 cán bộ, công chức được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ.

Minh Thư.Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
  Đến cuối tháng1/2021đã giải quyết
  99,0%
  hồ sơ đúng hạn
   Liên kết website
  3.130.419
  Đang truy cập : 42
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn