(Website Văn phòng) UBND TP vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá công tác tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước, công tác phát hiện, bồi dưỡng các cá nhân điển hình tiên tiến và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng năm 2020; đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn, nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại để đề ra các giải pháp khắc phục, tạo động lực mới trong phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế -  xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

Hội nghị cũng nhằm động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, các cá nhân điển hình tiên tiến đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của TP năm 2020.

Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 2/2021 tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3.

NDH.Đến cuối tháng11/2020đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.006.358
Đang truy cập : 103
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn