(Website Văn phòng) – Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy các công trình thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, UBND TP vừa giao Trung tâm Quản lý đường thủy tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án đảm bảo giao thông; đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo phù hợp để đảm bảo an toàn hoạt động giao thông trên đường thủy nội địa.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an TP, lực lượng thanh tra giao thông và các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình giao thông; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy phù hợp tại khu vực thi công các hạng mục công trình, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và an toàn các công trình thuộc dự án.

NTCN.Đến cuối tháng11/2020đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.005.948
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn