(Website Văn phòng) - UBND TP vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện, phường-xã, thị trấn tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử; kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC qua hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị, đảm bảo tuân thủ theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020).

Văn phòng UBND TP sẽ phối hợp với các đơn vị đánh giá việc cung cấp TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công khai danh mục và tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên Cống dịch vụ công tập trung của TP.

UBND TP sẽ phê duyệt việc lựa chọn, lập danh mục nhóm TTHC và TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử trong thời gian tới.

NTCN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.814
Đang truy cập : 70
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn