(Website Văn phòng) - Liên quan đến công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn TP, UBND TP đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao sắp xếp lại 8 nhóm nội dung công việc cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo đó, các Sở cần sắp xếp, tinh gọn lại nhóm nội dung công việc về bảo tồn công trình kiến trúc và cảnh quan kiến trúc để đề xuất tiêu chí xét chọn.

Các Sở cũng được giao đề xuất cơ chế, chính sách khả thi để thực hiện bảo tồn các công trình thuộc sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân; có chính sách hỗ trợ chủ sở hữu công trình cần bảo tồn, giúp người dân công nhận công trình bảo tồn; cần làm rõ lý lịch của công trình bảo tồn về giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật... để đánh giá, phân loại và thực hiện công bố công khai thông tin về lý lịch công trình bảo tồn để chủ sở hữu và người dân ủng hộ chủ trương của TP và thu hút du khách đến tham quan; đề xuất giải pháp điều chỉnh quy hoạch thấp tầng tại vị trí có công trình bảo tồn, nhằm tránh việc chủ đầu tư tự ý tháo dỡ trái phép công trình bảo tồn để xây dựng mới công trình cao tầng, phá vỡ cảnh quan kiến trúc, quần thể kiến trúc tại khu vực.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.877
Đang truy cập : 36
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn