(Website Văn phòng) - Sau khi có lãnh đạo mới, Văn phòng UBND TP đã phân công lại lĩnh vực phụ trách của từng lãnh đạo Văn phòng.

Cụ thể, Chánh Văn phòng Hà Phước Thắng phụ trách các lĩnh vực nội chính - pháp chế, hành chính - tổ chức; phụ trách các công tác liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND TP và Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP; ký các thông báo kết luận, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP; ký báo cáo tuần của UBND TP; duyệt lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP; người phát ngôn của UBND TP; Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban cán sự đảng UBND TP; điều hành các công tác chung của Văn phòng UBND TP; tạm thời chỉ đạo các lĩnh vực: tổ chức bộ máy - cán bộ; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chánh Văn phòng Mai Hữu Quyết phụ trách các lĩnh vực dự án, tổng hợp và công tác đối ngoại.

Phó Chánh Văn phòng Võ Thành Khả phụ trách các lĩnh vực đô thị, Ban Tiếp công dân TP; công tác xử lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng; công tác xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giao thông đường bộ, hàng hải; công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Phó Chánh Văn phòng Vũ Thị Huỳnh Mai phụ trách các lĩnh vực văn xã, kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo.

Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Thị Thanh Hiền phụ trách các lĩnh vực kinh tế, quản trị - tài vụ, Nhà khách Hương Sen.

NNTM.Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.689.622
Đang truy cập : 61
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn