TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Ba, 28/7/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

2

Thứ Năm, 20/8/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

3

Thứ Năm, 27/8/2020

Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Thành Phong

UBND thành phố

4

Thứ Ba, 15/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

5

Thứ Ba,

22/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Dương Anh Đức

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

6

Thứ Ba,

29/9/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

Tải lịch Liên kết website
9.661.266
Đang truy cập : 77
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn