(Website Văn phòng) - Nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở UBND TP, Văn phòng UBND TP vừa yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biếu Quốc hội và HĐND TP, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu Đô thị Tây Bắc, lãnh đạo Văn phòng và các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tự bảo vệ sức khỏe; tiếp tục tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND TP.

Những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói trên từng đến Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 sẽ được giám sát y tế theo quy định.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.941
Đang truy cập : 59
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn