(Website Văn phòng) - Trung tâm Tin học thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Tin học gồm các ông, bà có tên sau:

 

 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

 

Vị trí tuyển dụng

Nam

Nữ

1

Hồ Thị Ngọc Diễm

 

17/5/1984

Biên tập viên

2

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 

01/7/1990

Chuyên viên
Hành chính - Tổ chức

3

Lê Nguyễn Thanh Sơn

18/11/1982

 

Chuyên viên Dự án

4

Đặng Hoàng Nam

29/9/1988

 

Chuyên viên Kỹ thuật

5

Tiêu Văn Tiếng

17/6/1983

 

Chuyên viên Kỹ thuật

 

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.871
Đang truy cập : 30
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn