(Website Văn phòng) - Căn cứ tình hình thực tế, Chánh Văn phòng UBND TP vừa phân công lại lĩnh vực công tác phụ trách trong lãnh đạo Văn phòng.

Cụ thể, ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng điều hành các công tác chung của Văn phòng UBND TP; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nội chính - Pháp chế; Hành chính - Tổ chức; các công tác liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND TP; công tác đối ngoại; duyệt lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP; người phát ngôn của UBND TP. Tạm thời chỉ đạo các lĩnh vực: tổ chức bộ máy - cán bộ; phòng, chống dịch Covid-19; tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp - đơn vị sự nghiệp; Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hương Sen.

Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng phụ trách các lĩnh vực: Dự án; Tổng hợp. Tạm thời chỉ đạo lĩnh vực: Thương mại - Dịch vụ, Công nghiệp - Nông nghiệp.

Ông Võ Thành Khả, Phó Chánh Văn phòng phụ trách các lĩnh vực: Đô thị; Ban Tiếp công dân TP; công tác xử lý đơn thư, hồ sơ khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng; công tác xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giao thông đường bộ, hàng hải; công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn TP.

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng phụ trách các lĩnh vực công tác: Văn xã; Kiểm soát Thủ tục hành chính; Trung tâm Tin học và Trung tâm Công báo.

NTK.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.477.051
Đang truy cập : 61
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn