(Website Văn phòng) – Trong tháng 6 này, TP tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào TP để làm việc; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; hoàn thành việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

TP cũng đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế; xây dựng Chương trình phục hồi tăng trưởng kinh tế “hậu Covid-19” theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là áp dụng các giải pháp tình thế giúp các doanh nghiệp tồn tại, bám trụ thị trường và cơ hội phục hồi; giai đoạn 2 là gắn việc phục hồi tăng trưởng với tái cơ cấu kinh tế theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tái cơ cấu thị trường.

Tổ Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020 với 5 nhóm giải pháp trọng tâm: (1) Hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh, ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp, trong đó chú trọng hỗ trợ thu nhập cho người lao động để doanh nghiệp không mất lao động, hỗ trợ đảm bảo tính thanh khoản của doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất, dịch vụ nhằm vào nhu cầu thị trường nội địa 100 triệu dân; (2) Hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hỗ trợ khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập khẩu, nhất là vật tư, thiết bị có lợi thế nguồn gốc địa phương và mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong nước, kể cả sản phẩm xuất khẩu; (3) Tiếp tục hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình sô hóa quản trị doanh nghiệp và quản lý ngành; (4) Tiếp tục các chương trình khởi nghiệp sáng tạo; (5) Kịp thời dự báo, phối hợp với các quốc gia đối tác chủ yếu về thương mại, đầu tư và du lịch để mở cửa hoạt động kinh tế, du lịch với từng nước vào thời điểm phù hợp theo chủ trương chung của Chính phủ.

TP cũng đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân đầu tư công, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phấn đấu đến tháng 10 đạt tỷ lệ giải ngân hơn 80%; triển khai thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù đế rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện dự án, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản; xác định rõ thời điểm một số dự án khởi công, hoàn thành trước và sau Đại hội Đảng bộ TP; triển khai quyết liệt dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Tây Ninh), thực hiện đúng tiến độ các dự án tuyến Metro số 1, tuyến Metro số 2, xây dựng 3 nhà máy xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ mới đốt rác phát điện; đẩy nhanh tiến độ dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Ngoài ra, TP cũng sẽ tổ chức Hội thảo về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP giai đoạn 2020 – 2025; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để đón tiếp các nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào TP trong thời gian tới; triển khai làm việc với các cơ quan Trung ương để hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; triển khai các đề án nhánh: (1) Đề án không tổ chức HĐND quận và phường trên địa bàn TP; (2) Đề án thành lập TP phía Đông trực thuộc TPHCM trên cơ sở sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Đức; (3) Đề án bổ sung, thay thế Nghị định 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TPHCM. Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế...

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.772
Đang truy cập : 48
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn