TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Ba, 21/4/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trần Vĩnh Tuyến

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

2

Thứ Ba, 28/4/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

3

Thứ Tư, 20/5/2020

Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Thành Phong

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

4

Thứ Tư, 27/5/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trần Vĩnh Tuyến

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

5

Thứ Sáu,

19/6/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

6

Thứ Sáu,

26/6/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân TP

Tải lịch Liên kết website
7.021.104
Đang truy cập : 121
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn