(Website Văn phòng) - UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện chủ động thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phải chủ động phối hợp lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm hồ sơ trình UBND TP phải có ý kiến của cơ quan, đơn vị phối hợp.

Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp, phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì khi tiếp nhận văn bản đề nghị phối hợp của cơ quan chủ trì để tham mưu UBND TP; chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP, phiếu chuyển của Văn phòng UBND TP mới thực hiện.

NNTM. Liên kết website
9.661.024
Đang truy cập : 141
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn