UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện từ tháng 3/2020, tổ chức thực hiện Công văn số 775/VPCP-KSTT về danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy. Liên kết website
9.661.108
Đang truy cập : 183
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn