(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Văn phòng UBND TP có 27 quy trình phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2020, thay thế Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Xem Quyết định công bố và Phụ lục đính kèm tại đây.

NDH.Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.463.615
Đang truy cập : 36
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn