(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và Họp mặt cán bộ hưu trí năm 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động thi đua của cơ quan Văn phòng UBND TP năm 2020, triển khai công tác năm 2021.

Hội nghị cũng nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong năm 2020; nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ của đội ngũ công chức và người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, UBND TP và cấp trên giao trong năm 2021; thực hiện công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, các chế độ chính sách, các quy chế về chi tiêu, khen thưởng, nâng lương trước niên hạn trong công chức và người lao động; tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đoàn kết  gắn bó của cán bộ, công chức, người lao động đã và đang công tác tại Văn phòng UBND TP.

NDH.Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.463.917
Đang truy cập : 123
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn