(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh TP cho 2 di tích lịch sử và 3 di tích kiến trúc nghệ thuật.

Trong đó 2 di tích lịch sử gồm: khu tưởng niệm Bộ đội An Điền và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy sinh tại Đồng Bưng Láng Sấu và Đình Thái Bình; 3 di tích kiến trúc nghệ thuật gồm: Chùa Từ Quang, Đình Bình Trị Đông và Miếu Sa Tân.

NTCN.Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.125
Đang truy cập : 64
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn