(Website Văn phòng) – UBND TP vừa chấp thuận chủ trương, cho phép Đài Tiếng nói nhân dân TP tổ chức cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tranh Cúp phát thanh VOH lần thứ 23 năm 2020 từ ngày 21 đến ngày 23/11/2020.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao hướng dẫn Đài Tiếng nói nhân dân TP phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan để có kế hoạch tổ chức đảm bảo an toàn, trật tự, đúng quy định pháp luật và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

NTCN.Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.096
Đang truy cập : 66
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn