(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Nghệ sĩ múa TPHCM được Đại hội toàn thể nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) của Hội thông qua ngày 24 và 25/9/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2020 và thay thế Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nghệ sĩ múa TPHCM.

Xem nội dung của quyết định tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.142
Đang truy cập : 9
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn