(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Quyết định giải thể Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2020, bãi bỏ Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của Chủ tịch UBND TP về việc thành lập Tổ công tác Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

NTCN.         

 

 Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.908
Đang truy cập : 79
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn