(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 33/2011/CT-UBND ngày 01/11/2011 của UBND TP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM, thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2020.

NTCN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.017
Đang truy cập : 39
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn