TT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ Sáu, 17/01/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trần Vĩnh Tuyến

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

2

Thứ Năm, 20/02/2020

Chủ tịch UBND thành phố

Nguyễn Thành Phong

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

3

Thứ Năm, 27/02/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

4

Thứ Sáu, 13/3/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngô Minh Châu

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

5

Thứ Sáu,

20/3/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Trần Vĩnh Tuyến

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

6

Thứ Sáu,

27/3/2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Võ Văn Hoan

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố

Tải lịch Liên kết website
7.526.821
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn