(Website Văn phòng) – Nhằm chăm lo Tết Nguyên đán 2020 với tinh thần “TPHCM - TP sạch, TP văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm” và phương châm “đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân” gắn với nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, UBND TP vừa ban hành chỉ thị, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng đến Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chủ đề năm “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, triến khai hiệu quả tháng “TP sạch - TP văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm”; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân dịp Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết…

VS.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.883
Đang truy cập : 70
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn