(Website Văn phòng) - Sáng 18/7, Văn phòng UBND TP đã tổ chức buổi tập huấn cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn về ứng dụng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính nhóm thủ tục liên thông theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND của UBND TP. Qua đó, giúp cán bộ, công chức Văn phòng nắm rõ cơ chế vận hành, tính năng và các bước sử dụng phần mềm để xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Hội nghị do ông Võ Sĩ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP chủ trì.

Theo Kế hoạch của UBND TP, trong tháng 7/2019, TP phải hoàn tất việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Đến nay, đã có 21 quy trình nội bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương được duyệt. Văn phòng đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở liên quan hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử đối với 21 quy trình này. Văn phòng cũng đã hoàn thành việc tập huấn cho cán bộ, công chức của 3 sở trong sử dụng phần mềm khi xử lý quy trình.

Sau buổi tập huấn này, việc tiếp nhận và giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính của 21 quy trình nói trên sẽ được thực hiện trên hệ thống này.

TNN.Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.089
Đang truy cập : 69
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn