(Website Văn phòng) - Chiều 11/7/2019, Văn phòng UBND TP đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin tình hình thời sự trong quý 2/2019.

Tại hội nghị, Báo cáo viên đã thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại TP Đà Nẵng - Việt Nam, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Đồng thời, Báo cáo viên cũng thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các vấn đề như: xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng... 

Đến dự hội nghị còn có cán bộ, công chức của Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP và Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc.

TNN.Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.356
Đang truy cập : 35
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn