ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

Với phương châm “Công khai, minh bạch; tận tụy, đúng hẹn” toàn thể cán bộ, công chức cơ quan cam kết:

1. Chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Cán bộ, công chức có thái độ hòa nhã, lịch sự, tôn trọng khi giao tiếp với các cá nhân, tổ chức; hướng dẫn, giải thích tận tình chu đáo mọi vướng mắc của cá nhân, tổ chức; xây dựng môi trường công sở văn minh, ngăn nắp và hiện đại.

3. Lắng nghe đầy đủ và thấu hiểu yêu cầu của các cá nhân, tổ chức liên quan đến các dịch vụ hành chính, hành chính công.

4. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức và người liên hệ công tác trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc liên quan thuộc thẩm quyền.

5. Không ngừng cải tiến phương pháp, cách thức làm việc, xây dựng và thực hiện các quy trình giải quyết công việc đơn giản, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và đúng thời gian quy định.

Chính sách chất lượng này được Văn phòng xem xét lại ít nhất mỗi năm một lần nhằm đảm bảo tính phù hợp và thích hợp trong những điều kiện mới của cơ quan./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Hà Phước Thắng

 

Tải Chính sách chất lượng Liên kết website
7.021.425
Đang truy cập : 21
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn