(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

Theo đó, TP sẽ thành lập các đoàn kiểm tra các nội dung trọng tâm gồm: hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC của cơ sở; kiểm tra vấn đề bảo đảm các điều kiện cho việc tiếp cận của xe chữa cháy, xe thang cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra các nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC, chống cháy lan và tình trạng vi phạm hoặc lấn chiếm khoảng cách sử dụng trái mục đích; kiểm tra giải pháp ngăn cháy giữa các khu vực; cửa thoát nạn, khoảng cách giữa các cửa thoát nạn, lối đi, hành lang thoát nạn thang thoát nạn; các dây chuyền công nghệ có sử dụng dung môi, hóa chất, khí đốt hóa lỏng... có nguy cơ cháy, nổ; khả năng hoạt động của các trang thiết bị, hệ thống PCCC; việc trang bị trang phục và phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở...

Thời gian kiểm tra: cấp thành phố từ ngày 1/11 đến 15/11; cấp quận, huyện từ ngày 1/11 đến 30/11/2019.

Thục DuyênĐến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.925
Đang truy cập : 81
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn