(Website Văn phòng) – UBND TP đã phê duyệt thêm 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai TP; 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận-huyện và 23 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường-xã, thị trấn.

Xem chi tiết các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan tại mục Thủ tục hành chính/Quy trình nội bộ thủ tục hành chính.

NTK.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.982
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn